Werken als freelancer

Bij Adriaan Werkt is het ook mogelijk om als freelancer te werken. Mede door (aanstaande) veranderingen in overheidsbeleid, wet- en regelgeving kan het voor jou interessanter zijn om toch als uitzendkracht te werken.

Wat past bij jou?
Het antwoord kan per persoon verschillen. Als freelancer heb je in principe meer vrijheid maar ook veel verplichtingen vanuit de (fiscale) wetgeving en is zeker niet altijd financieel het meest interessante. Wij kunnen jou goed helpen om een juiste keuze te maken. Je kunt altijd even contact met ons opnemen, wij helpen je graag verder!
Freelance basis
  • Je werkt bij meerdere opdrachtgevers
  • Zelf opdrachten regelen
  • Je betaald elk kwartaal omzetbelasting
  • Zelf verantwoordelijk voor verzekering(en)
  • Geen vakantiegeld, geen pensioenopbouw
  • Geen aanspraak op ziekte- of werkloosheidswet
Uitzendbasis
  • Opdrachten worden geregeld
  • Zelf kiezen wanneer je werkt
  • Pensioenopbouw en belasting geregeld
  • Ziektekostenverzekering geregeld